contract, right, regulation-1481587.jpg

Aktualizacja Procedur realizacji projektu grantowego

Informujemy, że w zakładce dokumentacja zostały zamieszczone aktualne Procedury realizacji projektu grantowego. Aktualizacja dotyczy wprowadzenia weksla in blanco  wraz z deklaracją wekslową jako formy zabezpieczenia grantu.

Aktualizacja Procedur realizacji projektu grantowego Read More »