krzysztof.leonczuk

Opieka domowa w powiecie kluczborskim

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio zostało powołane w 2003 roku, a w 2004 otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Od początku swojej działalności rozpoczęło wolontaryjną posługę chorym i ich rodzinom wyłącznie w oparciu o środki zgromadzone w czasie zbiórek oraz od pierwszych sponsorów. W kwietniu 2005 roku został podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w …

Opieka domowa w powiecie kluczborskim Read More »

Nowy model opieki na terenach wiejskich

Centrum Medyczne „Bieszczady” od 2011 roku wpisane jest do rejestru podmiotów leczniczych wojewody podkarpackiego. Prowadzone są świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia domowa. ODBIORCAMI INNOWACJI będą osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji w postaci opieki domowej, osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, chorujące na nieuleczalne, postępujące, …

Nowy model opieki na terenach wiejskich Read More »

Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok

Organizacje pozarządowe mogą być ważnym podmiotem w przygotowaniu i realizowaniu usług, również tych świadczonych w procesie deinstytucjonalizacji, czyli przejścia od opieki instytucjonalnej do usług w środowisku domowym. Czy wobec nowych terminów i pojęć, systemu projektowania, zarządzania usługami, ich profesjonalizacji, organizacje są na to gotowe? 16 listopada 2002 roku odbyła się dyskusja na ten temat podczas Forum Inicjatyw …

Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok Read More »

Opieka domowa okiem fotografa

Fotografie zostały wykonane przy okazji sesji zdjęciowej mającej na celu promocję projektu „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Zdjęcia zostały zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej a ich autorem jest Mikołaj Górecki, który ma już na swoim koncie kilka …

Opieka domowa okiem fotografa Read More »

II Ogólnopolska Konferencja Puckiego Hospicjum „O dobrym umieraniu”

Drodzy Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Puckiego Hospicjum. Opieka nad osobami śmiertelnie chorymi to wyjątkowy rodzaj pracy, a zarazem ogromny przywilej. Dobre umieranie – współczesne ars bene moriendi – to przede wszystkim czas dobrej jakości życia i umocnienie poczucia godności człowieka w obliczu zbliżającej się śmierci. Dobre umieranie to taki czas, …

II Ogólnopolska Konferencja Puckiego Hospicjum „O dobrym umieraniu” Read More »

Opieka domowa na terenach wiejskich województwa podkarpackiego

Fundacja „W TROSCE O ŻYCIE” od 2009r. wspiera opieką paliatywną i hospicyjną średnio rocznie 35 dzieci z niepełnosprawnościami i 240 osób dorosłych. Długoterminową opieką pielęgniarską zaś średnio miesięcznie 15 niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych. W trakcie realizacji programu prowadzone będą usługi   medyczne,  społeczne  opiekuńcze.  Indywidualny plan opieki nad każdym pacjentem będzie wykonany po ocenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta oraz …

Opieka domowa na terenach wiejskich województwa podkarpackiego Read More »

Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

Przedstawiciele projektu „Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na ternach wiejskich” wzięli udział w seminarium organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Specjalnych WRZOS. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku był partnerem merytorycznym wydarzenia. Podczas spotkania rozmawialiśmy m.in o: Procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku, Uczestnictwie …

Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” Read More »

Innowacyjna opieka domowa na terenie Gminy Ryki

Fundacja Hospicjum „Razem możemy więcej” działa na terenie powiatu ryckiego i kozienickiego łącząc działania na obszarze dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego. Fundacja powstała w 2015 roku, od początku działalności jej zadaniem jest pozyskiwanie środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i opieki nad przewlekle chorymi pacjentami, dla których opieka nie może być zapewniona ze środków Narodowego Funduszu …

Innowacyjna opieka domowa na terenie Gminy Ryki Read More »

Opieka domowa na terenie gminy Żyraków

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy od 1994r realizuje działania statutowe w obszarze pomocy i integracji społecznej, na rzecz wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich rodzin. Łącznie codziennym wsparciem i rehabilitacją stowarzyszanie obejmuje 419 osób. Grupą docelową odbiorców modelu opieka domowa na terenach wiejskich w ramach Innowacji jest 10 …

Opieka domowa na terenie gminy Żyraków Read More »

Wizyta studyjna na Podlasiu

WIZYTA STUDYJNA W RAMACH PROJKETU  „Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na terenach wiejskich” Instytucje biorące udział w projekcie spotkały się w październiku na Podlasiu, aby obejrzeć i poznać w praktyce rozwiązania związane z opieką domową na ternach wiejskich, która jest skalowana w naszym projekcie w innych miejscach kraju. Pierwszy dzień wizyty został zrealizowany w Białymstoku (służył analizie oczekiwań osób uczestniczących, zintegrowaniu grupy, …

Wizyta studyjna na Podlasiu Read More »

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content