Deinstytucjonalizacja

Wyzwanie dekady – deinstytucjonalizacja na terenach wiejskich

Między wsią i miastem jest przepaść w dostępności do usług społecznych. Mieszkający poza aglomeracjami, na przykład osoby z niepełnosprawnościami czy niesamodzielni seniorzy, mają o połowę mniejsze szanse na uzyskanie pomocy. Deinstytucjonalizacja na tych terenach to wyzwanie najbliższych lat. Aktualnie testowane są dwa innowacyjne modele opieki domowej na terenach wiejskich. Może to być pionierskie rozwiązanie także […]

Wyzwanie dekady – deinstytucjonalizacja na terenach wiejskich Read More »

Wytyczne EFS+ zostały opublikowane

Obok Umowy Partnerstwa to kluczowy dokument w znacznej mierze determinujący to, jakie usługi społeczne będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a także kto i jak będzie to robił. Co zawierają Wytyczne EFS+? Dokument zawiera kluczowe definicje niezwykle ważne dla wsparciaprocesu deinstytucjonalizacji rozwoju usług społecznych m.in. definicje deinstytucjonalizacji, opieki instytucjonalnej, usług w społeczności lokalnej, mieszkalnictwa

Wytyczne EFS+ zostały opublikowane Read More »

Analiza wojewódzkich strategii polityki społecznej pod kątem deinstytucjonalizacji

Deinstytucjonalizacja to proces zmiany, nowe podejście w myśleniu o dostarczaniu usług społecznych. Czy ten nowy sposób myślenia jest obecny w wojewódzkich strategiach polityki społecznej? Zachęcamy do lektury opracowania pt. „Kluczowe kierunki działań w wojewódzkich Strategiach Polityki Społecznej do roku 2030. Analiza zapisów dokumentów” opracowanej przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu „Spójna Integracja

Analiza wojewódzkich strategii polityki społecznej pod kątem deinstytucjonalizacji Read More »

Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

Przedstawiciele projektu „Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na ternach wiejskich” wzięli udział w seminarium organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Specjalnych WRZOS. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku był partnerem merytorycznym wydarzenia. Podczas spotkania rozmawialiśmy m.in o: Procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku, Uczestnictwie

Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” Read More »

paragraph, law, regulation-1485228.jpg

Deinstytucjonalizacja

DEINSTYTUCJONALIZACJA to: Proces rozwoju w obrębie społeczności lokalnej zindywidualizowanych usług, w tym usług profilaktycznych, które mają ograniczyć konieczność opieki instytucjonalnej, a także proces przeniesienia zasobów ze stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej na poczet nowych usług środowiskowych w społeczności lokalnej, jak najbliżej ludzi i dla ludzi. W tym procesie chodzi o zmianę sposobu działania instytucji, żeby jak najlepiej służyły ludziom

Deinstytucjonalizacja Read More »

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content