Innowacje

Opieka domowa na terenach wiejskich Gminy Stawiski

Gmina Stawiski posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wynikające z art. 50 ustawy o pomocy społecznej – osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych […]

Opieka domowa na terenach wiejskich Gminy Stawiski Read More »

Opieka domowa w powiecie Sławieńskim

NZOZ ARS MEDICA od wielu lat prowadzi działalność w ramach umów z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (w tym pielęgniarskiej opieki środowiskowej, położnej środowiskowej, medycyny szkolnej), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, psychiatrii, pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz rehabilitacji W ramach planowanej innowacji świadczony będzie następujący zakres usług: zadbanie o szeroko pojęty dobrostan chorego w tym toaleta i

Opieka domowa w powiecie Sławieńskim Read More »

Nowy model opieki na terenach wiejskich

Centrum Medyczne „Bieszczady” od 2011 roku wpisane jest do rejestru podmiotów leczniczych wojewody podkarpackiego. Prowadzone są świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia domowa. ODBIORCAMI INNOWACJI będą osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji w postaci opieki domowej, osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, chorujące na nieuleczalne, postępujące,

Nowy model opieki na terenach wiejskich Read More »

Opieka domowa na terenach wiejskich województwa podkarpackiego

Fundacja „W TROSCE O ŻYCIE” od 2009r. wspiera opieką paliatywną i hospicyjną średnio rocznie 35 dzieci z niepełnosprawnościami i 240 osób dorosłych. Długoterminową opieką pielęgniarską zaś średnio miesięcznie 15 niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych. W trakcie realizacji programu prowadzone będą usługi   medyczne,  społeczne  opiekuńcze.  Indywidualny plan opieki nad każdym pacjentem będzie wykonany po ocenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta oraz

Opieka domowa na terenach wiejskich województwa podkarpackiego Read More »

Innowacyjna opieka domowa na terenie Gminy Ryki

Fundacja Hospicjum „Razem możemy więcej” działa na terenie powiatu ryckiego i kozienickiego łącząc działania na obszarze dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego. Fundacja powstała w 2015 roku, od początku działalności jej zadaniem jest pozyskiwanie środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i opieki nad przewlekle chorymi pacjentami, dla których opieka nie może być zapewniona ze środków Narodowego Funduszu

Innowacyjna opieka domowa na terenie Gminy Ryki Read More »

Opieka domowa na terenie gminy Żyraków

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy od 1994r realizuje działania statutowe w obszarze pomocy i integracji społecznej, na rzecz wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich rodzin. Łącznie codziennym wsparciem i rehabilitacją stowarzyszanie obejmuje 419 osób. Grupą docelową odbiorców modelu opieka domowa na terenach wiejskich w ramach Innowacji jest 10

Opieka domowa na terenie gminy Żyraków Read More »

Holistyczna opieka domowa

Puckie Hospicjum powstało z inicjatywy ks. Jana Kaczkowskiego, dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności lokalnej i grupy wolontariuszy. W 2004 r. rozpoczęło działalność hospicjum domowe, które działa do dziś i otacza opieką w miejscu zamieszkania setki chorych i umierających, a w 2006 r. – hospicjum stacjonarne. Hospicjum wciąż towarzyszy duże grono wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas, zapał, umiejętności oraz

Holistyczna opieka domowa Read More »

Opieka domowa na terenach wiejskich powiatu wyszkowskiego

NZOZ Akacja posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu opieki domowej na terenach wiejskich. Od 2009 roku prowadzi pielęgniarską opiekę długoterminową domową (świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze), sprawując jednocześnie opiekę nad 150 pacjentami. W ich środowisku domowym. Odbiorcami skalowanej innowacji będą osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie powiatu wyszkowskiego, chorujące na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest

Opieka domowa na terenach wiejskich powiatu wyszkowskiego Read More »

Z innowacyjnością do codzienności – gmina wiejska Hrubieszów

Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany realizuje usługi opiekuńcze zwykłe oraz specjalistyczne od 2017r. na terenie Gminy Hrubieszów. Systematycznie ok. 30 osób dziennie korzysta ze wsparcia w łącznej liczbie ok 500 godzin miesięcznie. W ramach skalowanej innowacji odbiorcami projektu będzie grupa 10 osób dorosłych, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji w postaci opieki domowej, zamieszkujących tereny wiejskie, chorującychna

Z innowacyjnością do codzienności – gmina wiejska Hrubieszów Read More »

Horyzont Wieś

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki gest” im. JPII prowadzi hospicjum domowe dla 7 chorych, podczas gdy potrzeby są znacznie większe. Usługi realizowane są głownie na terenie Powiatu Obornickiego. W ramach skalowanej innowacji zespół specjalistów będzie przywiązywać ogromną wagę do wspierania i edukowania opiekunów domowych, aby w jak największym zakresie mogli sami sprawować codzienną opiekę nad chorym, włącznie z

Horyzont Wieś Read More »

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content