Deklaracja dostępności strony internetowej Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej opieka.owop.org.pl Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, w tym dokumenty (PDF i Word), w których nie ma możliwości użycia szybkiej nawigacji (przy pomocy skrótów klawiszowych)
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Leończuk

 • E-mail: krzysztof.leonczuk@owop.org.pl
 • Telefon: +48 85 675 21 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowej
 • Adres: Modlińska 6 lok. U3
  15-066 Białystok
 • E-mail: biuro@owop.org.pl
 • Telefon: +48 85 675 21 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Modlińska 6 lok. U3 w Białymstoku (15-066) posiada siedzibę częściowo dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:
 • Budynek jest piętrowy, do którego prowadzi wejście wprost z ulicy bez stopni i schodów,
 • W budynku nie ma dostosowanej toalety,
 • W budynku i przed nim brak informacji głosowych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego,
 • W budynku nie ma windy,
 • Dostępny parter budynku w tym strefa obsługi klienta,
 • Pod budynkiem bezpośrednio nie ma parkingu (parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością znajduje się ok. 300 m) 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści – jednak cały czas pracujemy nad pełną poprawnością
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,

Inne informacje i oświadczenia

Projektując ten serwis opieraliśmy się na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0.) Mówią one jak projektować serwisy internetowe żeby były dostępne dla każdego – bez względu na jego niepełnosprawność, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, z którego korzysta.

Staramy się, aby nasz serwis był przyjazny i dostępny dla każdego. 

 

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content