Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok

Organizacje pozarządowe mogą być ważnym podmiotem w przygotowaniu i realizowaniu usług, również tych świadczonych w procesie deinstytucjonalizacji, czyli przejścia od opieki instytucjonalnej do usług w środowisku domowym.
 
Czy wobec nowych terminów i pojęć, systemu projektowania, zarządzania usługami, ich profesjonalizacji, organizacje są na to gotowe?
 
16 listopada 2002 roku odbyła się dyskusja na ten temat podczas Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok. Była to okazja do przyjrzenia się tym kwestiom, zwiększenia wiedzy o usługach i wspólnym sposobie zarządzania usługami na terenie miasta Białystok.
 
Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:
 • polityki prorodzinnej, wspierania rodziny,
 • systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy społecznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • edukacji publicznej,
 • przeciwdziałania bezrobociu,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • mieszkalnictwa,
 • ochrony środowiska,
 • reintegracji zawodowej i społeczne

podejmowane przez gminę, organizacje pozarządowe w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców (art. 2 Ustawy o usługach społecznych realizowanych przez centra usług społecznych).

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content