Horyzont Wieś

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki gest” im. JPII prowadzi hospicjum domowe dla 7 chorych, podczas gdy potrzeby są znacznie większe. Usługi realizowane są głownie na terenie Powiatu Obornickiego.

W ramach skalowanej innowacji zespół specjalistów będzie przywiązywać ogromną wagę do wspierania i edukowania opiekunów domowych, aby w jak największym zakresie mogli sami sprawować codzienną opiekę nad chorym, włącznie z pielęgnacją, zmianą opatrunków czy karmieniem. Jest to szczególnie ważne, ponieważ niektórym rodzinom z trudem przychodzi pogodzenie się z tym, że obcy ludzie zajmują się pielęgnacją ich najbliższych, a inne rodziny uważają, że sytuacja, w której „podzielą się” opieką nad ciężko chorą bliską osobą z kimś obcym, jest w jakimś stopniu uwłaczająca.  

Przeprowadzania indywidualnych szkoleń w domu pacjenta przez specjalistów, tj. fizjoterapeutę, pielęgniarkę, opiekuna itp. w celu zwiększenia wiedzy rodziny oraz opiekunów na temat odpowiednich ćwiczeń oraz odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej. Szkolenia będą prowadzone w domu chorego, gdzie można w sposób praktyczny pokazać, w jaki sposób można ulepszyć jakoś życia podopiecznego poprzez prawidłową rehabilitację oraz ćwiczenia. 

Optymalną sytuacją jest więc taka, w której podstawowe zabiegi przy chorym wykonuje osoba najbliższa – jeśli tylko pielęgniarka hospicyjna czy fizjoterapeuta nauczą ją odpowiednio je wykonywać. W toalecie i pielęgnacji chorych rodzinie pomaga opiekunka, do zadań której należy też pomoc w codziennych czynnościach niezwiązanych bezpośrednio z opieką nad chorym – przyniesienie drewna na opał, pomoc w przygotowaniu posiłku.

Aby skutecznie sprawować opiekę nad podopiecznymi, personel hospicjum będzie budował dobre partnerskie relacje z innymi dostawcami „usług pomocowych” – lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, pracownikami ośrodków pomocy społecznej itp.  

Ważnym elementem jest wspólne planowanie opieki, gdyż daje ono najlepsze rezultaty w leczeniu. 

Dodatkowo będzie prowadzona ścisła współpraca z lokalną społecznością w tym z sołtysami.  

W celu włączenia w pomoc społeczności lokalnej, głównie sąsiadów, na terenach wiejskich ważną rolę odgrywa tzw. „poczta pantoflowa”, jest to bardzo skuteczne źródło komunikacji, a co za tym idzie źródło nawiązywania wspólnego języka z sąsiadami, którzy poznając sytuację danej osoby, okazują się bardzo chętni do pomocy. 

Licząc się z sytuacją, że możemy mieć pod opieką osobę, która ze względu na swoją chorobę, stan zdrowia nie chce nawiązywać bliższych stosunków z sąsiadami oraz informować ich o swoim stanie zdrowia, ważnym elementem w takiej sytuacji będzie wprowadzenie wolontariusza „zewnętrznego”. Będzie to osoba niezwiązana z lokalną społecznością, która wesprze osobę chorą, pomoże rodzinie, a w dalszym etapie może spowoduje, że podopieczny „otworzy” się na społeczność lokalną.

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content