Hospicjum może więcej – opieka domowa na terenach wiejskich gminy Pszczyna

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie od 23 lat zajmuje się organizacją profesjonalnej pomocy osobom z chorobami nowotworowymi, a od 6 lat – przewlekle chorymi, niesamodzielnymi seniorami i ich najbliższymi opiekunami. Pomoc ta zgodnie ze standardami opieki hospicyjnej jest pomocą holistyczną. Hospicjum każdego traktuje indywidualnie – przypisany do niego zespół specjalistów nie zmienia się w swoim składzie osobowym aż do zakończenia opieki, a chory i rodzina mają bezpośredni kontakt z członkami zespołu.

Hospicjum jest organizacją, której jakość zarządzania jest potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

Celem realizacji skalowanej innowacji jest poprawa jakości życia każdego z chorych objętych wsparciem zaplanowanym na 12 wsi gminy Pszczyna poprzez stosowanie indywidualnego i dopasowanego do jego potrzeb programu opieki, uwzględniającego aspekty medyczne, a także dotyczące czynności życia codziennego i kontaktu z drugim człowiekiem. W ramach zadania planowane jest także wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów chorych.

Możliwości wytchnienia od codziennego obowiązku opieki oraz przekazywana wiedza o usprawnieniach opieki wyzwolą nowe pokłady energii u opiekunów rodzinnych.

Jednocześnie członkowie zespołu rozpoznają lokalne środowisko, jeśli to będzie możliwe nawiążą kontakt z wykazującymi zainteresowanie sąsiadami i włączą ich w lokalną grupę wsparcia.

Dla opiekunów rodzinnych, osób z otoczenia i wolontariuszy wspierających rodziny przewidywana jest możliwość dodatkowych spotkań, konsultacji czy szkoleń w celu poszerzania ich wiedzy nt. profilaktyki zdrowotnej, zadbania o własne zasoby zdrowotne, zrozumienia przebiegu wybranych schorzeń i przygotowania się do ich następstw. Spotkania w tym gronie w hospicjum pozwalają na powstanie relacji wzajemnego wsparcia i przełożą się na powstanie nowych kontaktów oraz uwolnią nowy potencjał lokalnej społeczności.

Działalność Hospicjum w środowisku związana z działaniami w ramach realizacji innowacji pozwoli na wzmocnienie w lokalnej społeczności relacji personalnych oraz nawiązanie współpracy z ośrodkami zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, czy parafiami.

Rezultatem podjętego wsparcia będzie fakt, iż 16 dorosłych osób niesamodzielnych przewlekle chorych z terenów wiejskich gminy Pszczyna skorzysta z usług opieki domowej oraz zostanie stworzona Lokalna Sieć Wsparcia dla tych osób.

Hospicjum zapewni dostępność do usług w ramach grantu osobom najbardziej potrzebującym, w tym doświadczającym wykluczenia z więcej niż jednego powodu (np. niepełnosprawności i samotności, niepełnosprawności i trudnej sytuacji materialnej).

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content