Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Modlińska 6/lok. U3, 15-066 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Modlińska 6/lok. U3, 15-066 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@owop.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  1. przeprowadzenia konkursu na skalowanie innowacji społecznej na obszarach wiejskich zgodnie z Regulaminem oraz wyłonienia grantobiorców– art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Po zawarciu umowy z Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektu staje się Instytucja Zarządzająca;
  2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa, w tym do organów kontrolnych oraz Instytucji Zarządzającej lub umów powierzenia danych osobowych, w tym do Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL będącymi Partnerami projektu, dostawców usług teleinformatycznych.
 8. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 9. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 11. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content