Ognisko domowe w Pałecznicy

Spółka Gminna Pałecznica została zawiązana w 2014r. przez Wójta Gminy Pałecznica. Gmina Pałecznica posiada 100% udziałów w spółce. Spółka swoimi założeniami nakierowana jest na działania prozdrowotne i wspierające mieszkańców terenów wiejskich. W ramach kontraktu z NFZ prowadzi NZOZ-Centrum Rehabilitacji, które zapewnia mieszkańcom zarówno z terenu Gminy Pałecznica jak i gmin ościennych – dostęp do placówki rehabilitacyjnej w tym konsultacji lekarskiej i świadczeń rehabilitacyjnych na wysokim poziomie.

Działania realizowane bezpośrednio przez Spółkę a także w partnerskie w z innymi instytucjami, przyczyniały się i przyczyniają nadal do zapobiegania występowaniu oraz niwelowania przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego osób starszych.

Celem realizacji innowacji będzie utrzymanie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności i aktywności, pozostawienie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowienie istotnego wsparcia w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin, przez odciążenie od trudów codziennej opieki nad osobami starszymi oraz podnoszenie jakości opieki rodzinnej.

W przypadku, gdzie uczestnicy objęci wsparciem będą osobami samotnymi – celem będzie zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb, tak aby instytucje gminne nie były zmuszane do umieszczania tych osób w ramach pomocy społecznej w domach pomocy społecznej lub hospicjach.

Jednym z elementów wsparcia (oprócz zabezpieczenia medycznego i bytowego), będzie także zadbanie o tzw. łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych, poprzez wsparcie psychologa a także zespołu opiekunek, fizjoterapeuty i wolontariuszy.

Realizowane wsparcie wypracuje model działania usług opiekuńczych na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem i zaangażowaniem opiekunek i społeczności lokalnej. Wypracowane metody zaangażowania rodziny, sąsiadów, lokalnych instytucji i organizacji będzie powielany i kontynuowany jako dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich.

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content