Opieka domowa „Na Ponidziu”

Przedstawiamy Państwu kolejną instytucję realizującą skalowaną innowację w naszym projekcie.

 

Przedsiębiorstwo społeczne OpieQn sp. z o.o. prowadzi działalność od 5 lutego 2021r. Swoimi działaniami obejmuje obszar powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim zamieszkiwany przez ponad 70 tys. mieszkańców.

Głównym celem spółki jest zwiększenie dostępności usług społecznych i minimalizacja barier uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych.

To, co wyróżnia spółkę OpieQn na rynku jest fakt, iż prowadzi ona swoją działalność w formule non-profit. Idąc krok dalej, wdrożone zostały procedury dotyczące zatrudniania w pierwszej kolejności osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, partycypacji pracowniczej w zarządzaniu, braku wypłat dywidend, dzięki czemu OpieQn został pozytywnie zweryfikowany i wpisany na listę Przedsiębiorstw Społecznych prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odbiorcami skalowanej innowacji będą osoby starsze, niesamodzielne, chore, z niepełnosprawnościami, których stan zdrowia i sytuacja życiowa nie pozwalają na samodzielne funkcjonowanie, u których zakończono leczenie przyczynowe. Będą to osoby dorosłe z terenów wiejskich Ponidzia.

Usługi świadczone w ramach innowacji polegać będą na wsparciu przy czynnościach higienicznych, czynnościach pielęgnacji i troski o zdrowie, realizowaniu pielęgnacji zaleconej przez lekarza, czynnościach uzupełniających w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej, rehabilitacji, zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, utrzymaniu kontaktu z otoczeniem, pomocy w prowadzeniu domu/mieszkania. Będą to usługi opiekuńcze, pielęgniarskie, fizjoterapii oraz lekarskie.

Ważnym elementem opieki domowej jest edukacja członków rodzin co do prawidłowego układania osoby chorej na łóżku, oklepywania, masażu, wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych w tym czynności zapobiegających odleżynom. Czynności te w pierwszej kolejności będzie prezentowała pielęgniarka, wykonywane będą przez opiekunki, a członkowie rodzin zostaną przyuczeni do ich wykonywania. Edukacja ta poszerzona zostanie o proste czynności rehabilitacyjne oraz o dopasowanie diety chorego do jego stanu zdrowia.

Jeśli stan zdrowia będzie pozwalał na uczestnictwo podopiecznego – możliwy będzie udział takiej osoby z opiekunem np. w jasełkach, wydarzeniach kulturalnych, dożynkach czy festynach rodzinnych organizowanych coraz częściej niemal w każdej miejscowości/wiosce z racji lokalnych wydarzeń bądź będących częścią lokalnej tradycji.  Będzie to jedna z form zapewnienia kontaktów z otoczeniem

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content