Opieka domowa na terenach wiejskich województwa podkarpackiego

Fundacja „W TROSCE O ŻYCIE” od 2009r. wspiera opieką paliatywną i hospicyjną średnio rocznie 35 dzieci z niepełnosprawnościami i 240 osób dorosłych. Długoterminową opieką pielęgniarską zaś średnio miesięcznie 15 niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych.

W trakcie realizacji programu prowadzone będą usługi  

  • medyczne, 
  • społeczne 
  • opiekuńcze. 

Indywidualny plan opieki nad każdym pacjentem będzie wykonany po ocenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta oraz analizie zapotrzebowania na opiekę (analiza warunków mieszkaniowych, nawyków higienicznych i żywieniowych, wkład i zaangażowanie osób najbliższych w opiekę) przez zespół opieki domowej. Realizator programu planuje udzielić wsparcia lekarskiego, pielęgniarskiego, fizjoterapeutycznego, psychologicznego. 

W trakcie realizacji programu indywidualny plan usług może ulec modyfikacji ze względu na zmianę zapotrzebowania danego pacjenta na opiekę. W indywidualnym planie opieki zostanie określona ilość wizyt poszczególnych członków zespołu opieki domowej u poszczególnych pacjentów (tygodniowo, miesięcznie). 

Realizator programu zamierza włączyć społeczność lokalną związaną z podopiecznymi po to, aby uczulić ludzi na potrzeby osób chorych oraz przekazać im wiedzę na temat opieki nad takimi osobami. Osoby z najbliższego otoczenia będą włączone w pomoc oraz realizację codziennych czynności takich jak sprzątanie domu czy podwórka, robienie zakupów, realizacja recept w aptece, transport do lekarza, pomoc w wykonywaniu ćwiczeń, nadzór nad przyjmowaniem stałych leków, pomoc w pomiarach parametrów.

Głównym standardem odnoszącym się do wyboru osób obejmowanych pomocą będzie zwrócenie uwagi nie tylko na ich stan zdrowia, ale również na ich sytuację życiową np. samotność, niepełnosprawność, wykluczenie społeczne, wykluczenie komunikacyjne. Zapewnienie dostępności ze względu na płeć, tj. uwzględnienie sytuacji demograficznej skutkującej dłuższym czasem trwania życia kobiet, a w związku z tym proporcjonalne odzwierciedlenie płci wśród grupy docelowej. Realizator zadania wpłynie poprzez swoje działania na społeczność lokalną, aby wyedukować i zwiększyć poziom empatii oraz uwypuklić wśród społeczeństwa codzienne problemy osób starszych, chorych, niesamodzielnych czy z niepełnosprawnościami.

Rezultatem podjętych działań będzie poprawa jakości życia u 9 osób chorych z terenów wiejskich objętych programem, jak również wdrożenie i rozszerzenie działalności z zakresu opieki domowej nad osobami chorymi oraz włączenie opiekunów w opiekę domową tak aby wspierali specjalistów.  

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content