Opieka domowa na terenie gminy Żyraków

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy od 1994r realizuje działania statutowe w obszarze pomocy i integracji społecznej, na rzecz wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich rodzin. Łącznie codziennym wsparciem i rehabilitacją stowarzyszanie obejmuje 419 osób.

Grupą docelową odbiorców modelu opieka domowa na terenach wiejskich w ramach Innowacji jest 10 osób dorosłych, zamieszkałych na terenach wiejskich w Gminie Żyraków, z różnymi schorzeniami, chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe. Są to m.in. osoby starsze z ograniczoną zdolnością samodzielnej egzystencji, osoby z powikłaniami neurologicznymi  np. z niedowładami po przebytych udarach mózgu, porażeniu mózgowym,  demencją starczą czy depresją , chorobami nowotworowymi.   

Osoby te wymagają stałej opieki i wsparcia opiekunów. Ze względu na stan zdrowia lub charakter ograniczeń wymagają zazwyczaj także specjalistycznego wsparcia w związku z odczuwanymi dolegliwościami i niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego z powodu różnych dysfunkcji wynikających z wieku,  stanu zdrowia lub charakteru niepełnosprawności.

 W razie potrzeby specjalistyczne wsparcie udzielane będzie także osobom z odleżynami i przewlekłymi, niegojącymi się ranami. 

Zadaniem Zespołu opieki domowej obok wsparcia dla osoby chorej jest też wspieranie i edukowanie opiekunów domowych, aby w jak największym zakresie mogli sami sprawować codzienną opiekę nad chorym.  

Do zadań każdego z członków zespołu należy przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności członków rodziny lub innych opiekunów m.in. w zakresie identyfikacji potrzeb, sposobów pielęgnacji, zmiany opatrunków, karmienia, sposobów wspierania i komunikacji z osobą chorą itp. Pozwoli to na wzrost poczucia sprawczości opiekunów osób chorych i poczucia niezależności od konieczności angażowania do opieki nad chorą osobą bliską obcych osób, co może wywoływać poczucie niezaradności życiowej
i obawę posądzenia o odrzucenie bliskiej osoby, która jest chora i wymaga codziennej pomocy, często także w czynnościach intymnych.

Zaangażowanie wolontariuszy ze środowiska osoby chorej  

Do realizacji Innowacji Grantobiorca zamierza zaangażować doświadczonych Wolontariuszy, współpracujących z organizacją w innych projektach realizowanych na rzecz osób
z niepełnosprawnością.

W trakcie realizowanej Innowacji stowarzyszenie nawiąże współpracę z organizacjami i grupami nieformalnymi działającymi w miejscu zamieszkania chorego (Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Grupy działające przy Parafii np. Caritas, Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej itp.). Spośród członków tych grup zamierza pozyskać osoby – Wolontariuszy, które podejmą się nieodpłatnie wykonywania czynności na rzecz chorego: np. zakupów, rozmowa z chorym, towarzyszenie mu, uporządkowania otoczenia domu, podwiezienia do lekarza, urzędu czy kościoła.

Osoby udzielające takiej pomocy objęte będą wsparciem członków zespołu opieki domowej (instruktaż, wprowadzenie do domu chorego). 

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content