Opieka domowa na terenie wiejskim w gminie Korycin

Dom Gościnny w Dzięciołówce (woj. podlaskie) – to placówka prowadząca od 1997 roku działalność polegającą na całodobowej opiece z zakwaterowaniem nad osobami potrzebującymi wsparcia, ze względu na różne schorzenia, głównie z zaburzeniami psychicznymi, chorobami wieku starczego, problemami z poruszaniem się czy osobami po udarach.

Od początku swojej działalności z opieki Domu Gościnnego skorzystało 650 osób (domowników).

W ramach skalowanej innowacji społecznej  – odbiorcami będzie grupa 10 dorosłych osób zamieszkujących tereny wiejskie, chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe wymagające opieki z obszaru gminy Korycin (gmina wiejska) 

W trakcie wdrażania innowacji zespół opieki domowej zorganizuje spotkanie z stowarzyszeniami z Korycina i przedstawicielami Urzędu Gminy Korycin z propozycją zawiązania Koalicji na rzecz osób mogących korzystać z opieki domowej. Planowana jest wspólna analiza problemów, możliwości pomocy i wzajemnego wspierania się w świadczeniu usług na rzecz potrzebujących.  

Rodziny i sąsiedztwo pacjentów włączone zostaną w model opieki poprzez aktualny kontakt przedstawicieli zespołu podczas wizyt domowych.

W grudniu zorganizowane zostanie świąteczne spotkanie rodzin i lokalnych instytucji z informacją aktualną i planami dalszymi związanymi z innowacją.

W działania zostaną włączeni także wolontariusze – przy realizacji usług. Część pacjentów wymaga wsparcia wykraczającego poza możliwości czasowe zaangażowania opiekunek czy pielęgniarek, ale też poza ich kompetencjami, np. praca w przydomowym ogrodzie pacjenta, uporządkowanie otoczenia, przygotowanie opału, zakupy, itp.

Stąd pomysł na promowanie i zachęcanie do pracy wolontarystycznej. Taką pomoc wolontarystyczną, pod kierownictwem opiekunek, mogą świadczyć też pensjonariusze Domu Gościnnego i wolontariusze z sąsiedztwa pacjentów, czy lokalnych KGW. 

Do wolontariatu akcyjnego włączana także będzie młodzież z pobliskiej szkoły.

Wolontariusze zostaną przygotowani do tej pracy, także z perspektywy danej usługi, jak i etyki pracy z podopiecznymi, czy też zachowania poufności.

Wprowadzenie wolontariatu służyć będzie upowszechnieniu idei w naszym środowisku, ale też w przyszłości zapewni w pewnym stopniu kontynuacje modelu dla innych osób.

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content