Opieka domowa w powiecie Sławieńskim

NZOZ ARS MEDICA od wielu lat prowadzi działalność w ramach umów z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (w tym pielęgniarskiej opieki środowiskowej, położnej środowiskowej, medycyny szkolnej), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, psychiatrii, pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz rehabilitacji

W ramach planowanej innowacji świadczony będzie następujący zakres usług: zadbanie o szeroko pojęty dobrostan chorego w tym toaleta i pielęgnacja ciała chorego, zachowanie higieny w najbliższym otoczeniu chorego, przygotowywanie i spożywanie posiłków, zakupy podstawowych produktów oraz leków, kontrola systematyczności przyjmowania zaleconych leków, profilaktyka zdrowotna, towarzyszenie i rozmowa, w miarę możliwości wzmocnienie kontaktów z otoczeniem.

Wspólne wykonywanie ćwiczeń, edukacja najbliższych opiekunów chorego, aby w jak najlepszym zakresie i jak najlepiej mogli sami sprawować opiekę. Każda wizyta będzie potwierdzona podpisem pacjenta lub opiekuna na kartach wizyt.

Indywidualny plan usług zostanie opracowany na podstawie wywiadu i wizyt w domu chorego, rozmowy z nim, a także w oparciu o wiedzę lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną i psychologiczną. Indywidualny plan usług będzie zawierał zakres i rodzaj zaleconych działań. 

Plan będzie modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji chorego oraz jego potrzeb. 

W ramach grantu planujemy zacieśnić współpracę z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenach objętych realizacją innowacji (Koła Gospodyń Wiejski).

W trakcie realizacji grantu planujemy objąć opieką zarówno chorego jak i opiekuna/ów rodzinnych. Obecność zespołu w domach osób chorych, ich fachowa wiedza, doświadczenie oraz empatyczne podejście wpłynie na płynne relacje opiekunów i chorych w sąsiedzkim otoczeniu.

Jednocześnie członkowie zespołu rozpoznają lokalne środowisko, jeśli to będzie możliwe nawiążą kontakt z wykazującymi zainteresowanie sąsiadami i włączą ich w lokalną grupę wsparcia. Przedstawienie im możliwych efektów działań na rzecz pacjentów tj.: 

  • pomoc osobie potrzebującej,
  • nawiązywanie kontaktów międzysąsiedzkich (wykonywanie zakupów, wykupienie leków, porąbaniu i ułożeniu drzewa, wsparciu w postaci rozmowy.
  • podnoszenie własnych kwalifikacji,
  • dawanie przykładu osobom z otoczenia np.: dzieciom jak należy dobrze funkcjonować w grupie społecznej,
  • podnoszenie własnej wartości jako człowieka,

W ramach współpracy z GOPSEM będziemy włączać w proces rekrutacji podopiecznych potrzebujących w objęciu opieką domową. Pomoc w ubieganiu się o środki finansowe podopiecznych. Zwiększony przepływ informacji na temat potrzeb podopiecznych. 

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content