Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

Przedstawiciele projektu „Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na ternach wiejskich” wzięli udział w seminarium organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Specjalnych WRZOS.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku był partnerem merytorycznym wydarzenia.

Podczas spotkania rozmawialiśmy m.in o:

  • Procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
  • Uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji
  • Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa podlaskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Niebawem pojawi się raport ze spotkania o którym Państwa poinformujemy.

Zespół opieka.owop.org.pl

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content