Wizyta studyjna na Podlasiu

WIZYTA STUDYJNA W RAMACH PROJKETU  Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na terenach wiejskich”

Instytucje biorące udział w projekcie spotkały się w październiku na Podlasiu, aby obejrzeć i poznać w praktyce rozwiązania związane z opieką domową na ternach wiejskich, która jest skalowana w naszym projekcie w innych miejscach kraju.

Pierwszy dzień wizyty został zrealizowany w Białymstoku (służył analizie oczekiwań osób uczestniczących, zintegrowaniu grupy, podzieleniu się doświadczeniami i dobrymi praktykami, tak w realizacji projektu, jak i innych przedsięwzięć podejmowanych przez reprezentowane podmioty.

Drugi dzień wizyty został zrealizowany w Makówce (siedziba Hospicjum Proroka Eliasza), gdzie odbyły się spotkania z zespołem hospicjum domowego oraz podopiecznymi hospicjum i ich rodzinami.

Spotkanie z zespołem opieki domowej w ramach projektu związanego ze skalowanym modelem (koordynator, lekarz, pielęgniarka, opiekunki), analiza korzyści, ale też problemów, jakie pojawiają się w trakcie realizacji. Pytania dotyczyły najczęściej form wsparcia/ usług kierowanych do podopiecznych, form pracy z opiekunami podopiecznych, charakteru pracy opiekunek projektowych. Pojawiły się też pytania o rozwiązania związane z prowadzeniem dokumentacji i ewidencji czasów pracy personelu, form komunikacji pomiędzy członkami zespołu.

Spotkanie z podopiecznymi i ich opiekunami (3 osoby). Temu spotkaniu towarzyszyło wiele wzruszeń, co powodowane było docenieniem tego wsparcia. Omówione zostały oczekiwania podopiecznych i poziom zaspokojenia ich potrzeb w ramach projektu. Pytania OU w wizycie dotyczyły potrzeb rodzin co do form wprowadzenia personelu do domu danej rodziny (aby zapewniać poczucie bezpieczeństwa i otwartość wzajemną), rekomendowane formy komunikacji poza wizytami zespołu. Wiele osób dzieliło się swoimi doświadczeniami z etapu rekrutacji i pierwszych spotkań z rodzinami i podopiecznymi.

Trzeci dzień wizyty składał się z podsumowania całej wizyty, ustalenia form komunikowania pomiędzy sobą OU w wizycie, wspierania wzajemnego, omówienia form ewaluacji projektu, harmonogramu i charakteru pracy eksperta ds. ewaluacji oraz spotkania konsultacyjne z opiekunami beneficjentów (zakres: stan realizacji projektu, problemy i trudności, dokumentacja finansowa).

Zespół opieka.owop.org.pl

 

 

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content