Wytyczne EFS+ zostały opublikowane

Obok Umowy Partnerstwa to kluczowy dokument w znacznej mierze determinujący to, jakie usługi społeczne będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a także kto i jak będzie to robił.

Co zawierają Wytyczne EFS+?

Dokument zawiera kluczowe definicje niezwykle ważne dla wsparciaprocesu deinstytucjonalizacji rozwoju usług społecznych m.in. definicje deinstytucjonalizacji, opieki instytucjonalnej, usług w społeczności lokalnej, mieszkalnictwa wspomaganego, opieki wytchnieniowej, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i osób z niepełnosprawnościami, opiekunów faktycznych itd.

Zawiera także ramowe zasady dofinansowania części usług, aniekiedy również minimalne standardyjakościowe niektórych usług, w tym takich które nie są obecne w polskim prawie (np. usług asystencji osobistej) lub które nie mają szczegółowych uregulowań prawnych (np. standardy dziennego domu pobytu).

Kluczowe różnice względem Wytycznych z okresu 2014-2020?

Po pierwsze Wytyczne EFS+ zawierają nowe definicje tych samych terminów; definicje te częściej odwołują się do prawa międzynarodowego w tym do Karty Praw Podstawowych, Konwencji ONZ o Prawach osób niepełnosprawnych, Konwencji o Prawach dziecka. To sprawia, że definicje są osadzone w dokumentach kluczowych, ale mniej operacyjnych niż dotychczasowe „Ogólnoeuropejskie wytyczne w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej”. Wydaje się, że to może rodzić większą przestrzeń do interpretacji.

Po drugie, Wytyczne EFS+ rozszerzają katalog usług w społeczności lokalnej (chociaż katalog był i nadal jest otwarty, to i tak często realizowane jest tylko co wymienione po słowie „w szczególności). Co więcej definiują usług w społeczności lokalnej jako usługi społeczne i zdrowotne, a nie tylko usługi społeczne. Rozszerzenie katalogu należy ocenić pozytywnie.

Po trzecie, redukująstandardy to niezbędnego minimum.

TUTAJ możecie zapoznać się z opublikowanym dokumentem.

 

Źródło: www.deinstytucjonalizacja.info

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content