Zespół opieki domowej – innowacyjna pomoc społeczno – medyczna dla mieszkańców wsi powiatu opoczyńskiego i przysuskiego

Medycyna Rodzinna Wójcik Sp. J to firma rodzinna, która wraz z podmiotami powiązanymi  rozwija działalność w sektorze usług medycznych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych oraz w domu chorego. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu opieki nad pacjentami w środowisku domowym na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu  pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Ponadto w  Przychodni Rodzinnej w Jelni w powiecie opoczyńskim realizowane są świadczenia specjalistyczne min. z zakresu neurologii, reumatologii, laryngologii, a także stomatologii, logopedii i fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychodnia w Jelni jest nowoczesną placówką medyczną, otwartą na nowatorskie i kreatywne rozwiązania, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem głównym innowacji jest poprawa jakości życia pacjentów mieszkających na terenach wiejskich powiatu opoczyńskiego i przysuskiego poprzez zapewnienie indywidualnie dopasowanego programu opieki domowej przez Zespół Opieki Domowej.

Beneficjentami projektu będą̨ osoby niesamodzielne zamieszkałe na terenach wiejskich powiatu opoczyńskiego i przysuskiego w szczególności w gminie Drzewica, w gminie Poświętne, gminie Przysucha u których występują̨ wskazania medyczne oraz socjalno-społeczne do objęcia opieką domową.

Wśród pacjentów już objętych pielęgniarską opieką długoterminową domową identyfikujemy osoby, potrzebujące codziennej opieki świadczonej przez opiekuna, a także rehabilitacji udzielanej w warunkach domowych czy też opieki lekarskiej.  Objęcie tych pacjentów opieką przez Zespół Opieki Domowej, będzie miało ogromny wpływ na poprawę jakości ich życia i zapobiegnie ich wykluczeniu społecznemu. Również wśród pacjentów, którym usługi opiekuńcze zapewnia w chwili obecnej MGOPS w Drzewicy widzimy potrzebę udzielania świadczeń domowych przez pielęgniarkę czy też skoordynowanie współpracy sąsiadów i wolontariuszy.

Na terenie powiatu opoczyńskiego działa kilka organizacji pozarządowych. Z uwagi na rozmieszczenie pacjentów i ich indywidualne potrzeby planujemy włączyć do realizacji projektu sąsiadów osób niesamodzielnych, samotnych, w pomoc w codziennym funkcjonowaniu jak np. zakupy, pomoc w przygotowaniu posiłków, w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Ponadto do projektu zostaną zaangażowani wolontariusze – uczniowie szkoły średniej oraz uczniowie szkół medycznych. Z uwagi na młody wiek wolontariuszy planujemy, aby ich zaangażowanie po przeszkoleniu ograniczyło się do np. rozmów, czytania książek, prasy, gazet lokalnych czy też robienia zakupów.

Planujemy zorganizowanie szkolenia w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych przez firmę zewnętrzną. Szkolenie adresowane będzie zarówno do pracowników jak i rodzin, sąsiadów i społeczności lokalnej zainteresowanej problematyką.

Po zakończeniu projektu utrzymana zostanie współpraca lokalna pomiędzy osobami niesamodzielnymi, a ich sąsiadami. Poznanie możliwości i potencjału organizacji lokalnych doprowadzi do zacieśnienia współpracy z otoczeniem i przyczyni się do podniesienia jakości życia osób zależnych.

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content