Opieka domowa na terenach wiejskich powiatu wyszkowskiego

NZOZ Akacja posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu opieki domowej na terenach wiejskich. Od 2009 roku prowadzi pielęgniarską opiekę długoterminową domową (świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze), sprawując jednocześnie opiekę nad 150 pacjentami. W ich środowisku domowym.

Odbiorcami skalowanej innowacji będą osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie powiatu wyszkowskiego, chorujące na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe wymagające opieki i opiekunowie tych osób. 

Do objęcia opieką domową odbiorca innowacji będzie skierowany przez lekarza, w tym lekarza POZ. Warunkiem jest stan zdrowia, wymagający opieki domowej. 

Podczas pierwszego spotkania z odbiorcą innowacji, lekarz zespołu opieki domowej ocenia stan odbiorcy innowacji i jego potrzeby. Objęcie opieką rozpoczynałoby się przygotowaniem indywidualnego planu usług. 

Informacja o naborze skierowana będzie bezpośrednio do osób niesamodzielnych, w tym poprzez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej oraz stowarzyszeń działających na terenie wiejskim, lekarzy i pielęgniarek POZ z tego terenu.

Grantobiorca planuje zaangażowanie takich organizacji środowiskowych, jak Koła Gospodyń Wiejskich do zorganizowania wsparcia dla osób niesamodzielnych i faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych – odbiorców innowacji. Lokalne organizacje mają dużą wiedzę dotyczącą potencjalnych odbiorców wsparcia.  

Zasadne i możliwe byłoby przeprowadzenie prezentacji idei i zasad środowiskowego wsparcia dla odbiorców innowacji i opiekunów osób niesamodzielnych z terenów wiejskich, z wykorzystaniem pomocy lokalnych organizacji. Współpraca z KGW legitymizowałaby również przedsięwzięcie wśród mieszkańców wsi.  

Byłoby to połączone z edukacją dotyczącą zagadnień sprawowania właściwej opieki przez faktycznego opiekuna nad odbiorcą innowacji (właściwa pielęgnacja, potrzeby żywieniowe, BHP podczas opieki, itp.), ale również dotyczącą aspektów psychologicznych opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz przeciwdziałaniu stresowi i wypaleniu (higiena psychiczna). Ostateczna decyzja co do udzielenia wsparcia przez środowisko lokalne zależna byłaby od chęci zaangażowania się po stronie mieszkańców i wolontariuszy środowiskowych.  

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content