Nowy model opieki Hospicjum Domowego „KOLORY” na terenach wiejskich.

Stowarzyszenie „KOLORY” powstało w 2010 roku w małej wielkopolskiej wsi Mórkowo. Jego celem było prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, oświatowej i charytatywnej służącej dobru ludzi oraz kształtowaniu życia kulturalnego i społecznego a także rozwiązywaniu problemów społecznych.

W 2015 roku powstał pomysł na nową działalność stowarzyszenia. Członkowie postanowili zaangażować się w opiekę paliatywno – hospicyjną poprzez założenie hospicjum domowego.

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawno – organizacyjnych stowarzyszenie zarejestrowało podmiot leczniczy NZOZ Hospicjum Domowe „KOLORY” z siedzibą w Lesznie.

W ramach innowacji planujemy zacieśnić współpracę z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenach objętych realizacją innowacji.

Grupę odbiorców innowacji będą stanowić osoby, które mają najmniejszą szansę na uzyskanie kompleksowej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb pomocy. Będą to przede wszystkim osoby podlegające wykluczeniu ze względu na problem z dostępem do usług zdrowotnych oraz społecznych. Takimi osobami są właśnie chorzy zamieszkujący tereny wiejskie, również pacjenci nie posiadający kwalifikacji do opieki paliatywnej, a wymagający pomocy.

Szacowana liczba osób chorych, objętych działaniami w ramach innowacji to minimalnie 12 osób.

Sumaryczna liczba osób, które skorzystają z innowacji będzie uzależniona od:

  • ogólnego stanu chorego,
  • zaawansowania choroby,
  • zaangażowania domowników w opiekę,
  • warunków socjalnych.

Powyższe czynniki determinują czas przeżycia chorego.

Wszystkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie „KOLORY” mają na celu nieustanną i trwałą poprawę dostępności usług z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w Lesznie oraz sąsiadujących gminach.

Stowarzyszenie „KOLORY” pozyskuje środki na realizacje świadczonych usług z darowizn, dotacji oraz 1%. Opieka zespołu hospicjum domowego jest najważniejszą i główną usługą oferowaną pacjentom potrzebującym opieki paliatywno-hospicyjnej.

Poza standardową opieką zespołu hospicyjnego oferujemy pojedyncze konsultacje lekarskie i pielęgniarskie. Jest to rozwiązanie, które poprawia sytuację ciężko chorych pacjentów, przebywających w domach w sytuacji, gdy w danym momencie nie ma możliwości objęcia ich opieką całego zespołu hospicjum.

Wprowadzenie nowego modelu opieki domowej w ramach grantu pozwoli „KOLOROM” rozszerzyć oferowane usługi oraz pomoże w dotarciu do osób najbardziej potrzebujących pomocy – ciężko chorych zamieszkujących tereny wiejskie.

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content