Opieka domowa na obszarze wiejskim Gminy Chełmiec

NZOZ PRAXIS sp. z o.o. w Nowym Sączu jest podmiotem leczniczym, który został utworzony na bazie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2000r. Świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla ok 9500 pacjentów (głownie z gminy Chełmiec i miasta Nowy Sącz). Od 2012 r świadczy usługi hospicjum domowego obejmując wsparciem 15 pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym.

Planowany zakres usług do objęcia wsparciem pacjentów w ramach planowanej innowacji to opieka lekarska, opieka pielęgniarska, wsparcie psychologiczne, usługi rehabilitacyjne oraz usługi opiekuńcze. W/w osoby tworzyć będą zespół opieki, który opracuje indywidualny plan usług dla każdej osoby objętej opieką domową, oceni sytuację i potrzeby, oraz opracuje wstępny harmonogram wizyt (jaka osoba, jakie wsparcie oraz ile razy w tygodniu/miesiącu), który będzie później modyfikowany w zależności od potrzeb danego pacjenta.

Zespół opieki domowej odbywał będzie regularne spotkania (dwa razy w miesiącu), celem omówienia stanu zdrowia wszystkich osób objętych opieką. Spotkania służyć będą uczeniu się zespołu, stosowaniu formy superwizji i uwspólnianiu podejścia do osób objętych opieką domową. Indywidualny plan usług oraz wszelkie jego modyfikacje będą dokumentowane w wersji papierowej.

Udzielane wsparcie również każdorazowo będzie dokumentowane przez poszczególnych członków zespołu opieki, wypełniających zadania z indywidualnego planu usług danego pacjenta. Dokumentacja będzie sporządzana na bieżąco a wykonane usługi potwierdzane będą podpisem przez pacjenta lub członka rodziny.  

Organizowane będą także spotkania w Szkołach, Instytucjach Kultury oraz udział w happeningach na terenie Gminy Chełmiec w celu mobilizowania społeczności lokalnej do pomocy sąsiedzkiej oraz wsparcia inicjatywy poprzez wolontariat np. ludzi młodych zrzeszonych w klubach sportowych itp.

Planowane są szkolenia w siedzibie NZOZ Praxis dla rodzin pacjentów oraz wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom starszym dotkniętym różnymi rodzajami schorzeń t.j. osoby z nowotworami, odleżynami, z przewlekłymi, niegojącymi się ranami, niedowładami po przebytych udarach mózgu, porażeniem czterokończynowym, demencją starczą czy depresją.

Współpraca z instytucjami i organizacjami przebiegała będzie na zasadzie wymiany informacji i konsultacji w zakresie opieki nad osobami starszymi i schorowanymi. Współpraca z rodzinami, opiekunami i sąsiadami w zakresie opieki i pomocy osobom starszym, będzie polegała na szkoleniu członków rodzin, opiekunów i osób, które będą chciały zaangażować się w pomoc doraźną lub regularną oraz na zasadzie wsparcia w postaci informowania o potrzebach osoby starszej mieszkającej w sąsiedztwie.

Rezultatem wszystkich powyższych działań będzie fakt, iż 10 dorosłych osób przewlekle chorych z terenów wiejskich skorzysta z usług opieki domowej w postaci: opracowania indywidualnych planów usług, objęciem opieką opiekuna medycznego oraz wsparciem rodzin, opiekunów i sąsiadów.

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content