Opieka domowa w gminach wiejskich Międzyrzecczyzny

SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim prowadzi szpital powiatowy (z podstawowymi oddziałami – chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i urazowej, ginekologii, pediatrii a także oddziałem rehabilitacji). Realizuje świadczenia rehabilitacyjne niestacjonarne – ambulatoryjne (w tym w zakresie fizjoterapii domowej) i dzienne w ośrodku rehabilitacji dla dorosłych oraz w ośrodku rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zasięg oddziaływania SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim to około 80 000 pacjentów w większości z małych, odległych od miast wsi.

Realizacja innowacji w publicznym, dużym podmiocie, finansowanym przede wszystkim ze środków publicznych, prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego, może być szansą na oddolne stymulowanie zmian w zakresie organizacji i finansowania świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Realizacji tej innowacji może pomóc we wdrożeniu wspólnych, międzyresortowych rozwiązań i przezwyciężaniu administracyjnego rozproszenia i rozdziału regulacji świadczeń zdrowotnych, opiekuńczych i innych a także podziałów pomiędzy centralnie nadzorowane świadczenia (np. NFZ. AOTMiT) i działania jednostek samorządów (np., GOPS, PCPR).

Do pomocy zespołowi opieki domowej chcielibyśmy włączyć wolontariuszy, którymi będą członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, pracownicy GOPS Drelów oraz GOPS Międzyrzec Podlaski, studenci kierunku fizjoterapia, oraz najbliższe otoczenie, sąsiedzi odbiorców innowacji. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz sąsiedzi mogliby służyć wsparciem w codziennych czynnościach takich jak pomoc w zakupach, przygotowaniu posiłku, poświęcenie czasu i rozmowa. GOPS Drelów oraz Międzyrzec Podlaski będą bardzo pomocne przy rozpoznaniu potrzeb odbiorców innowacji i podczas realizacji projektu, w bieżącej współpracy, w tym w konsultowaniu realizacji wsparcia. Studenci będą włączani do obserwacji i wspomagania procesu fizjoterapii, w ramach praktyki albo dodatkowych aktywności, pod opieką fizjoterapeuty; będą też mogli wspierać pacjentów i ich bliskich poprze kontakty osobiste. 

  • SP ZOZ będzie realizował grant tak, aby zapewnić opiekę osobom o szczególnych potrzebach. Te na które zwrócimy szczególną uwagę to wiele nakładających się chorób, samotność, wykluczenie komunikacyjne.
  • Na każdym etapie realizacji grantu będzie respektowana zasada równości dostępu i niedyskryminacji, wobec odbiorców innowacji, ale także wobec osób angażowanych do realizacji grantu.
  • Przy dużym zapotrzebowaniu na usługi w warunkach domowych chcemy objąć tą opieką osoby biedniejsze, będące w trudnej sytuacji materialnej.

Nasza placówka planuje podjęcie działań mających na celu rozszerzenie działalności SP ZOZ o prowadzenie hospicjum domowego, jeżeli pojawią się takie możliwości. 

Ponadto, doświadczenie, umiejętności i wypracowany sposób współpracy w ramach zespołu, a także współpracy w środowisku, będzie wykorzystywany w działalności zakładu, np. w ramach prowadzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. 

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content