Sprawdź czy działania finansowane przez UE przyczyniają się do niezależnego życia

Ponad milion obywateli UE przebywa w instytucjach, które oddzielająich od społeczeństwa pozbawiają kontroli nad własnym życiem. Wielu innym grozi instytucjonalizacja z powodu braku odpowiednich usług wsparcia. Fundusze UE odegrały zasadniczą rolę w poprawie życia wielu z tych obywateli. Przyczyniły się do rozwoju nowych usług opartych na rodzinie i społeczności lokalnej. Przyczyniły się również do przejścia tysięcy osób z instytucji do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Zdarzały się jednak przypadki, gdy fundusze UE byłykierowane do instytucji, co było sprzeczne z celami polityki UE i zobowiązaniami prawnymi, takimi jak Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie, że znacznie więcej obywateli UE skorzysta z funduszy UE na rzecz integracji społecznej oraz zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu funduszy UE.

Celem niniejszej listy kontrolnej jest zapewnienie, żefundusze UE w okresie programowania 2021 2027 przyczynią się do niezależnego życia i włączenia społecznego. Bardziej szczegółowo, lista kontrolna wspiera w sprawdzaniu spójności działań z ramami prawnymi i politycznymi w następujących dziedzinach:

  • Przejście od usług instytucjonalnych do rodzinnych i środowiskowych usług dla dzieci, osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego i osób starszych.
  • Rozwój wysokiej jakości usług rodzinnych i środowiskowych.
  • Zapobieganie rozdzielaniu dzieci, w tym niepełnosprawnościami, od ich rodzin.
  • Zapobieganie segregacji i instytucjonalizacji dzieci, osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego, osób starszych i osób bezdomnych, niezależnie od tytułu miejsca przebywania.

Lista do pobrania TUTAJ

Źródło: www.wrzos.org.pl, www.deinstytucjonalizacja.info

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content