Idea innowacji

Poznaj ideę innowacji

Skalowanie innowacji społecznych – zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce
wybranych mikro innowacji, wypracowanych i przetestowanych w konkursie na inkubację
innowacji społecznych ogłoszonym przez ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w
ramach Działania 4.1 PO WER w 2015 r., które miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź
sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie
funkcjonują na dużą skalę. 
W ramach skalowania innowacji zostaną przyznane granty finansujące działania związane z
opieką domową na terenach wiejskich.

Ścieżka udziału w projekcie grantowym

Decyzja o udziale w projekcie

 • Zapoznaj się z opisem Modelu Opieki domowej
 • Sprawdź, czy na terenie wiejskim, na którym planujesz działania jest minimum 8 -10 osób dorosłych wymagających opieki domowej
 • Sprawdź, czy masz w swoim potencjale: lekarza lub  pielęgniarkę, opiekuna/kę, fizjoterapeutę, psychologa
 • Zapoznaj się z dokumentami naboru fiszek
 • Podejmij decyzję o starcie w naborze fiszek

Złożenie fiszki skalowanej innowacji

Przygotowanie do wdrażania modelu opieki

 • Opracuj przy wsparciu eksperta Plan wdrażania innowacji
 • Uzgodnij Plan wdrażania innowacji z Grantodawcą
 • Podpisz umowę o powierzenie grantu i uzyskaj środki finansowe
 • Weź udział w działaniach edukacyjnych wspierających Grantobiorców (wizyta studyjna w Hospicjum w Michałowie, Akademia Innowatora

Wdrażanie modelu opieki domowej

 • Powołaj zespół i rozpocznij wdrażanie innowacji zgodnie z modelem
 • Określ indywidualne potrzeby osób chorych i przeprowadź kwalifikację
 • Opracuj indywidualny plan usług dla każdej osoby chorej objętej opieką domową 
 • Zaangażuj kadrę specjalistów i społeczność lokalną w realizację opieki domowej
 • Monitoruj realizację innowacji

Model opieki domowej jest skierowany do osób starszych z pogłębiającą się niepełnosprawnością (np. w przebiegu demencji, po udarach, chorzy, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe). Polega na dostarczeniu profesjonalnej pomocy dzięki zespołowi tj.: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog oraz opiekun/ka. 

Rolą opiekuna/ki jest pomoc w codziennych czynnościach – toaleta i pielęgnacja chorego, ale też w przypadku osób samotnych przyniesienie drewna na opał czy pomoc w przygotowaniu posiłku. Opiekun/ka wykonuje z podopiecznym ćwiczenia, jeśli tak zalecił fizjoterapeuta. Rolą opiekuna/ki jest również odciążenie opiekunów osób chorych w sytuacjach tego wymagających (opiekun ma np.: wizytę u lekarza, musi zrobić zakupy itd.). Zespół edukuje, przygotowuje opiekunów osób chorych do ćwiczeń, sprawowania opieki i sposobów pielęgnacji.  

Innym istotnym elementem modelu opieki domowej na terenach wiejskich jest współpraca z podmiotami świadczącymi standardowe usługi społeczne i zdrowotne, np. lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, pracownikami gminnych ośrodków pomocy społecznej. Współpraca polega przede wszystkim na planowaniu najskuteczniejszych form opieki oferowanych osobie potrzebującej, a opieka świadczona zgodnie z modelem (skalowaną innowacją społeczną) może być uzupełnieniem standardowych usług społecznych i zdrowotnych na terenach wiejskich. 

Odbiorcy opieki domowej

Grupą docelową w ramach projektu grantowego na skalowanie innowacji „Opieka domowa na obszarach wiejskich” są osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, wymagające opieki oraz opiekunowie tych osób z obszaru całego kraju w zależności od zasięgu realizacji działań użytkowników innowacji. 

Odbiorcami innowacji będą pacjenci dotknięci różnymi rodzajami schorzeń. m.in. osoby z nowotworami, odleżynami, z przewlekłymi, niegojącymi się ranami, niedowładami po przebytych udarach mózgu, porażeniem czterokończynowym, demencją starczą czy depresją, nie tylko tacy, którzy kwalifikują się do objęcia opieką refundowaną przez NFZ, ale także tacy, którzy opieki po prostu potrzebują. 

Wsparcie grantobiorców

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (grantobiorcy) – podmioty publiczne lub prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne w różnych formach, które wdrożą skalowaną innowację społeczną  

 

Granty w konkursie mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację projektów grantowych polegających na skalowaniu innowacji opieka domowa na terenach wiejskich (wg wniosku przedstawionego w Procedurze do Konkursu grantowego), w tym zwłaszcza na: przygotowanie do wdrażania innowacji w wybranym konkretnym środowisku, do którego skierowane jest wypracowane rozwiązanie) oraz wdrażanie innowacji w grupie docelowej adekwatnej do założeń skalowanego rozwiązania. 

Alokacja na konkurs wynosi 2 085 761,00 PLN w tym w ramach: 

 • naboru I – 1 085 761,00 PLN 
 • naboru II – 1 000 000,00 PLN. 

W uzasadnionych przypadkach Operator może podjąć decyzję o zmianie (zwiększeniu) wartości alokacji na konkurs lub ogłosić nabór uzupełniający.

 

Wysokość jednego grantu od min. 50 000,00 zł do  max. 100 000,00 zł na jeden projekt grantowy skalowanej innowacji. 

Realizacja projektu grantowego od 8 do max. 12 miesięcy 

 

Poziom dofinansowania grantu wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).  

 

Wkład własny nie jest wymagany. 

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content