Innowacyjna opieka domowa na terenie Gminy Ryki

Fundacja Hospicjum „Razem możemy więcej” działa na terenie powiatu ryckiego i kozienickiego łącząc działania na obszarze dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego. Fundacja powstała w 2015 roku, od początku działalności jej zadaniem jest pozyskiwanie środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i opieki nad przewlekle chorymi pacjentami, dla których opieka nie może być zapewniona ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fundacja realizuje również świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową, pacjentom przewlekle chorym, osobom niepełnosprawnym a także pomaga chorym i rodzinie poradzić sobie z trudną sytuacją życiową poprzez wsparcie psychologiczne, a także zaangażowanie wolontariuszy w pomoc ludziom chorym i cierpiącym.

Bezpośrednim efektem realizacji skalowanej innowacji będzie objęcie opieką osób starszych, niepełnosprawnych, uwzględniając szczególne potrzeby osób z ograniczeniami, dysfunkcjami, będzie to 20osób i ich rodzin objętych opieką opiekuna osób starszych, opieką pielęgniarską i terapeutyczną (psycholog, fizjoterapeuta) z naciskiem na częstość i intensywność wizyt całego zespołu terapeutycznego.

Fundacja w ramach prowadzonej innowacji opieki domowej będzie realizowała zadania ze współpracą z podmiotami systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej – lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, pracownikami gminnych ośrodków pomocy społecznej. Wdrażana innowacji będzie zawierał ścisłą współpracę ze społecznością lokalną, wolontariuszami, Parafią Najświętszego Zbawiciela w Rykach a także animował pomoc sąsiedzką. Dzięki takiej współpracy włączona zostanie społeczność lokalna, która będzie zachęcana nie tylko przez grantobiorcę, ale również partnera grantu.

Ścisła współpraca, którą od wielu lat kontynuujemy z placówkami medycznymi powiatu ryckiego pomorze zaangażować w proces rekrutacji pacjentów. Fundacja jest w stałym kontakcie z Gminami z Powiatu Ryckiegoz OPS-ami GOP-sami i wspólnie powadzi działania na rzecz osób zależnych.  

Nasze działania wspierają placówki oświatowe i przedstawicieli władz samorządowych. Z terenu powiatu ryckiego i kozienickiego, z miejskimi domami kultury a także przedsiębiorcami i innymi organizacjami pozarządowymi takich jak: Biegusiem.pl, Fundacja dla osób niepełnosprawnych „BYĆ” Darczyńcy/sponsorzy, Fundacja bezMiar, z którymi prowadzimy wspólne akcje na rzecz pacjentów hospicjum domowego oraz stacjonarnego.

Podjęte przez Fundację wspólne działania z w/w instytucjami pomogą w promocji grantu, a nawet przyczynia się do współpracy i szerzenia idei wolontariatu, pomocy sąsiedzkiej na rzecz odbiorców innowacji.

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content