Opieka domowa w powiecie kluczborskim

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio zostało powołane w 2003 roku, a w 2004 otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Od początku swojej działalności rozpoczęło wolontaryjną posługę chorym i ich rodzinom wyłącznie w oparciu o środki zgromadzone w czasie zbiórek oraz od pierwszych sponsorów.

W kwietniu 2005 roku został podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w związku z czym rozpoczął swoją działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hospicjum Domowe Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”, który zatrudnia personel medyczny i pomocniczy. Obecnie objętych stalą opieką jest ok. 70 pacjentów miesięcznie przy kontrakcie z NFZ na mniej niż 40 pacjentów.

W ramach planowanej innowacji każdy Pacjent objęty grantem będzie miał opracowany indywidualny plan usług wynikający z jego stanu zdrowia i sytuacji społecznej. Plan ten odzwierciedlać będzie sytuację aktualną oraz zakładać możliwość modyfikacji w zależności od stanu zdrowia i zmian w sytuacji bytowo – społecznej. Plan zostanie przygotowany i przyjęty przez zespół medyczny, po pierwszorazowej kwalifikującej wizycie lekarskiej. Na zakres indywidualnego planu usług będą mieli wpływ wszyscy członkowie zespołu opieki domowej pełniący poszczególne funkcje.

Wszyscy Pacjenci – odbiorcy ostateczni – będą mieli dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej oraz usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki – realizowane przez wizyty w miejscach zamieszkania pacjentów.

Podczas realizacji grantu planujemy włączyć w nasze działania wolontariuszy, których chcemy pozyskać ze społeczności lokalnej naszych beneficjentów. To w pierwszej kolejności będą ich najbliżsi, sąsiedzi, których zaprosimy na organizowane przez nas szkolenie z wolontariatu, w tym wolontariatu medycznego. Dzięki temu będą się mogli włączyć bezpośrednio w opiekę nad pacjentami wspierając zespół medyczny.

Do naszych działań w ramach grantu planujemy zaprosić i włączyć osoby z współpracującego z nami Stowarzyszenia Wolontariat 50+ działającego na terenie powiatu kluczborskiego.

O podejmowanych przez nas działaniach w ramach grantu będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej i profilu na Facebooku oraz przez informację umieszczoną na stronach internetowych samorządów na terenie których prowadzić będziemy działania. W ten sposób chcemy dotrzeć z informacją i zaproszeniem do dalszej współpracy do niezrzeszonych w struktury mieszkańców sołectw na terenie naszych działań.

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content